Sh. Gurdeep Singh Sangral

President Hockey J&K

Sh. Rajinder Koul

Sr. Vice President Hockey JK

Sh. Syed Jamil Mustafa

Sr. Vice president Hockey JK

Smt. Asima Ali

Vice President Hockey J&K


Sh. Supinder Deep Singh Bakshi

General Secretary Hockey J&K

Mrs. Manbeer kour

Vice President Hockey JK

Sh. Randeep Singh

Vice President Hockey JK

Sh. Gurpreet Singh

Vice President Hockey JK


Dr. Karanbir Singh

Secretary Hockey J&K

Sh. Ishan Sharma

Treasurer Hockey J&K

Sh. Hardeep Singh

Joint Secretaries Hockey J&K

MRS. Jagjeet kour

Joint Secretary Hockey J&K


Sh. Tejinder Singh

Resident Secretary Hockey J&K

Adv. Barkat Kour Rattan

Resident Secretary Hockey J&K

Sh. Daljeet Singh

Executive Member Hockey J&K

Sh. Shelav Sharma

Executive Member Hockey J&K


Mrs. Parvinder Kour

Executive Member Hockey J&K

Sh. Gurmeet Singh

Executive Member Hockey J&K

Sh. Munshi Mohd. Rafiq

Executive Member Hockey J&K

Sh. Sameer Ahmed Najar

Executive Member Hockey J&K

 Mrs. Komaldeep Kour

Executive Member Hockey J&K